Kromen Nya Kontor, Norrköping

  • Total målningsentreprenad av kontors – ombyggnation.  

  • Målning samt tapetsering av tak, väggar och snickerier

  • Puts och fasadarbeten 

  • Projektet startar 2020, Färdigställandet 2021

new logo ps_edited_edited_edited.png